Self Defans TaekwondoSavunma ihtiyacı yaşamın başlangıcı ile birlikte başlamıştır. Korunma ve yaşamını devam ettirme isteği insanoğlunun temel güdülerinden birisidir. İnsanlar, korunmak için pek çok sistem geliştirmiş ve yaşamını devam ettirmek için sosyalleşmiş ve medeniyetleri kurmuştur.

Doğa ile mücadele etmek için korunan insanoğlu zaman içinde doğal kaynakların paylaşımı ve özel mülkiyet kavramlarının ortaya çıkması ile birbirinden de korunur hale gelmiştir.

Korunma ihtiyacı günümüzde halen devam etmektedir. Fiziksel korunma ihtiyacı modern dünyada devlet aygıtı tarafından kısmen sağlansa da saldırının bittiğinden ve korunma ihtiyacının ortadan kalktığından söz edemeyiz.
Burada önemli olan nokta savunmanın saldırı olduğunda ortaya çıkacağı aksi halde varlığından söz edilemeyeceğidir.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.