Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur. Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zerafet, aklın ve ruhun bir ürünüdür. Düşüncenin dışa yansımasıdır.
Herkes Taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz. Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır. Çünkü akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin Taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.
Tıpkı bir balerin gibi, Taekwondo’da da kişinin ruhi, akli zenginliği, mükemmel bir duyarlılığı şarttır. Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısının da Taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek Olgunlukta ve zarafette olması gereklidir.
Taekwondo’daki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği MUYE olarak tanımlanır. Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin Taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.
Taekwondo’daki felsefi düşünce Taekwondo’daki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir. Taekwondo’daki felsefi yapı, insanla doğa ve evren arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek üzerine bina edilir. Bu MUTO olarak tanım bulur.
Pratik hayata yansıması şeref duygusu, nezaket, olgunluk, sabır vs. kavramlar olarak olur. Poomse tekniklerinde bu kavramların üzerin vurgulanmaya çalışılır. İçsel düşüncenin, dışa vurumudur. Fiziksel eğitim olarak Taekwondo Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekâsını, düşünce ve duyularını sürekli çalıştırarak diri tutar.
Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olanakta o kadar diri ve canlıdır. Taekwondodaki teknik, artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır. Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi, akıl ve vücut arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise Taekwondo’daki felsefi sahayı oluşturur.
Bu nedenle Taekwondo tekniğin, sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondo’daki felsefi amaç insan ruhunun, karakterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır. Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar. Taekwondo fiziksel ve ruhi eğitiminin yöntem arayışı olarak kendini gösterir Taekwondo’nun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.
Taekwondo’da olgunlaşıldıkça ve yaş ilerledikçe de felsefi yapısı kendini hissettirir. Takwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak Taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz. Taekwondo’da güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.
Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır. Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır. Taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.
Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir. Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister. Güç, sürat, teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.
Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen, kişisel çalışma ile geliştirilemez her zaman bir eğitici ve yardımcı partner ister. Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.
Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar, yarışmalar her dönemde yapıla gelmiştir. Taekwondo’nun bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken, güc gösterisine akli becerileri de katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister. Bu nedenle de samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır. Teorik bilgiler edinilir. Buda zamanla, insandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.
Aslında işin başında rakipleri bertaraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan Taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır ve icrası Taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar. Taekwondo müsabakaları, güç, çabukluk, teknik ve hata yapmama üzerine kuruludur. Bu faktörlerin Taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi, Taekwondo’ya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.
 
{dmotion}x85ltc{/dmotion} 
 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.