Dünyada Taekwondo dalında 2 önemli organizasyon vardır. WTF ( Dünya Taekwondo Federasyonu) ve ITF (Uluslararası Taekwondo Federasyonu). Diğer başka kuruluş ve organizasyonlarda halen vardır fakat bu ikisi kadar yaygın ve faal değildir. Genel bilgi açısından bu iki kuruluş arasındaki farklılıkları açıklamaya çalışalım. Unutmayın Türkiye Taekwondo Federasyonu WTF’nin bir üyesidir. Sydney 2000 de Taekwondo resmi spor dalı olarak kabul edilmiştir.

 

WTF ile ITF Taekwondo arasındaki farklar

 

 

WTF
Dünya Taekwondo Federasyonu Olimpiyat oyunlarının resmi federasyonu ve kuralları resmi müsabaka kurallarıdır. Bundan önceki Seul ve Barselona olimpiyatlarında gösteri branşı olarak yer almıştı.
ITF
Uluslararası Taekwondo federasyonu merkezi Finlandiya’da olup güçlü bir organizasyondur.

WTF ve ITF arasında bazı farklılıklar vardır. Ancak teknikler aynıdır. Bu farklar şunlardır.
KORUYUCULAR:
WTF: Vücut, Kasık ve baş koruyucuları vardır
ITF: Eldiven, eklem, kasık ve baş koruyucusu vardır
MÜSAADE EDİLMEYEN TEKNİKLER:
WTF: Kemer seviyesinden aşağı vuruşlar. Başa yumruklar,(Başa tekme ye müsaade vardır)
ITF: Kemer seviyesi altı vuruşlar, Başa yumruk ve tekmelere müsaade vardır.(Yani bu stilde eldiven giyildiğinden başa yumruk vuruşları da teknik içindedir ve serbesttir.)
PUANLAMA SİSTEMİ:
WTF: Puan çok temiz ve net tekme ile olmalıdır. Vücut seviyesinde işaretli bölgeler ve başa vuruşlara puan verilir.Koruyuculardaki işaretli kısımlara net, sert, rakibi sarsan ve ses getirici tekme vuruşlarına puan verilir
ITF: Net ve sert tekmeler ile birlikte yumruklara da puan verilir.Yani başa ve vücudun işaretli yerine vurulan yumruklarda puan getiriri.
GENEL FARKLILIKLAR:
Taekwondo’da poomse diye adlandırılan seriler ITF de kata diye isimlendirilir. Sistemlerde bazı teknikler farklıdır. Ama gösterilerdeki kullanılan teknikler hemen hemen aynıdır. Aslında ITF, WTF üzerindeki Kore hâkimiyetine ve Kore kültürünün hegemonyasına baskı olarak doğmuş ve Kanada, Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmış bir federasyondur. Avrupa’nın biz her şeyi daha iyi ve güzel şekilde yaparız, doğulular bir şey bilmez anlayışı ve üstünlük komplekslerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Ancak müsabaka teknikleri daha hızlı ve gösterişli olduğundan kısa sürede seyirci ve sporcu zenginliğine ulaşmıştır.
WTF bunun önüne geçmek ve müsabaka seyrini zenginleştirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu nedenle yakın zamanda WTF müsabaka stillerinde büyük değişiklikler beklenmektedir.
Terminolojik farklılıklar vardır ancak. Burada açıklamaya gerek yoktur. Ülkemizde WTF kural ve prensipleri geçerli ve bilinmektedir.

 

 

TARİHÇELERİ
Kore’de eskiden tek bir sistem yoktu. Bunların başlangıç noktası Kore’de bir nevi samuray görüntüsünde savaşçı sınıfının "hwarang do" sisteminden geldiği varsayılır. Zaten Japonların, özellikle kuzey bölgeleri halklarının ırk olarak "Kore" ve "malakan" sınıflarının adaya göç etmiş oldukları konusunda yaklaşımlar mevcuttur ve bunların Japonya’daki samuray sınıfı oluşumuna büyük temel teşkil ettiği söylenir )gerçekten de "hwarang do savaşcıları " ve "Japon samuray "sınıfları incelendiğinde bayağı benzerlikler gösterir... Bu savaşçı sınıf kendi aralarında silahsız düello kapsamında bir takım dövüş sistemleri geliştirmiştir. 1950lerdeki Kore savaşına kadar Kore’de çeşitli stiller mevcuttu (örnek: mavi dalgalar evi vb). Ancak savaşı müteakiben Güney Kore de bulunan askeri merciler bunları formatlama ve bu sayede gençliği de eğitme maksadıyla bir çatı altında toplamaya başlandı ve örnek olarak karate sisteminin "giysi, kuşak, dan, formlar olarak formatlandı ve ismine de "Taekwondo" dendi...karatedeki "kata"nın karşılığı olan hareket serilerine "hyong" dendi...
Güney Kore'nin "ABD" ilişkileri ve ABD’nin dünyaya yayılma politikası ile özellikle 1965lerden sonra yayılmaya başladı. Bu sayede birçok usta bir nevi misyoner olarak "Taekwondo"yu dünyaya yaymaya çalıştılar. "kuk ki won" kuruldu vb.

Ülkemize ise, sanırım 1973 olabilir ilk defa "So Se Choo" gelerek çalışmalara başladı. Rivayet, İstanbul’da bu çalışmaların o zamanlar kapanmış bir sinema olan Beşiktaş 'ta "Aslı Sinemasında" yapıldığı ve tabi ki sadece "ITF" vardı...
Sonraları, bir "WTF" akımı başladı. WTF, daha sportif anlamda bir yumuşatma sürecinin başladığı bir format görüntüsünde idi.

 

 "ITF" ise daha ziyade Kuzey Amerika kıtasında güçlenerek, kendini yeni bir formata soktu (ABD’li Taekwondo ustası John Ree’nin geliştirdiği "bumper tipi, avuç içi açık eldiven, ayak koruyucuları) kullanarak "semi contact"-"light contact" arası bir seviyede karşılaşmalarını düzenliyor ve hala da taraftarı mevcut...

Copyright © 2012. All Rights Reserved.